Inloggen Registreren

Artikel: Wiv, tapwet of sleepwet?

Woensdag is het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - in de volksmond ook wel bekend als tapwet of sleepwet. Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen kunnen de kiezers laten weten of ze voor of tegen de nieuwe wet zijn, die op 1 mei moet ingaan. Het gaat om een raadgevend referendum. Dat wil zeggen dat de uitkomst een advies is en niet bindend. Regering en parlement zijn niet verplicht de uitslag te volgen. (Nederlands Dagblad).

Wat houdt de wet (Wiv) in? De wet maakt het mogelijk dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel aftappen. Met deze ruimere toegang tot telefoon- en internetgegevens van burgers kunnen ze ,,de toenemende dreiging in kaart brengen en de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde blijven beschermen’’. De diensten kunnen alleen zien wie met wie contact heeft. De inhoud van die contacten kan vele stappen later pas worden ingezien. Gegevens die relevant zijn, mogen tot drie jaar worden bewaard. Door technologische ontwikkelingen voldoet de oude wet uit 2002 niet meer. De bulk van de informatie loopt tegenwoordig via de kabel. Toegang daartoe is volgens de diensten noodzakelijk om de contacten van terroristen en andere gevaarlijke personen in kaart te brengen of cyberaanvallen beter te onderzoeken.

Wat is de kritiek op de wet? Door de wet zou de privacy van burgers worden geschonden. Informatie van 'onschuldige burgers’ zou als bijvangst verzameld worden met een'sleepnet’.,,Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont'', zeggen tegenstanders. Ze willen ook niet dat deze data jarenlang bewaard mogen worden. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International,,sluit de wet niet uit dat informatie wordt gedeeld met repressieve regimes''.

Lees het hele artikel op nd.nl

Metadata
Wiv, tapwet of sleepwet?
- www.nd.nl
Stad: Amsterdam

Comments (1)

  1. Lucky Belder:

    20-03-2018 13:16

    Interessant artikel over een belangrijk onderwerp. Wellicht ten overvloede breng ik graag in herinnering dat ook de Raad van State in haar advies, ernstige kritiek op het wetsvoorstel had, met name over een doeltreffend systeem van waarborgen van fundamentele rechten; ondoorzichtigheid van- en onvolkomenheden in het toezicht op de handelingen van de inlichtingen en veiligheidsdiensten, en onvoldoende inzicht in de omgang met de big data die bewaard blijven, zelfs na eerste filtering. zie voor een samenvatting https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=421.

Toegestaande tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: