Inloggen Registreren

Artikel: Vernieuw het kiesstelsel: voer een opkomstplicht in

Politicoloog Hans Vollaard reageert op de serie ‘Goede raad’. Hij bepleit een stemplicht. (Via Trouw).

Een afvaardiging van burgers die door loting tot stand komt, een burgerbegroting, wijkraden, een breed raadsakkoord: je struikelt in Nederland bijna over de initiatieven die de gemeenteraad met de burgers in contact moeten brengen. “De gemeenteraad is zoekende”, zegt Hans Vollaard die aan de Universiteit Utrecht is verbonden. “Zoekende naar een nieuwe rol na een periode waarin partijen domineerden in het contact tussen maatschappij en bestuur.” De opkomstplicht stimuleert partijen op zoek te gaan naar de stem van mensen die minder geneigd zijn te stemmen. Daardoor ontstaan veel probeersels, zegt Vollaard. “Die leveren ook verwarring op. Waar de vernieuwing eindigt is onduidelijk, maar zeker is dat er niet langer sprake kan zijn van raadsleden die sec de partijlijn volgen.”

Lees het hele artikel op trouw.nl

Metadata
Vernieuw het kiesstelsel, voer een opkomstplicht in
- www.trouw.nl / Politicoloog Hans Vollaard
Stad: Utrecht

Comments (1)

 1. Yvonne van der Vlugt:
  Expert
  20-03-2018 15:45

  In het artikel worden twee aspecten (min of meer van dezelfde medaille) aangestipt
  1. Gemeenteraad is zoekende naar eigen rol; op zoek naar verbinding met burgers. Volgens auteur is deze zoektocht naar verbinding niet de oplossing.
  - Interessant punt. Dit speelt zeker, ook met de decentralisaties van zorgtaken zijn veel raden op zoek naar hun rol en taak.
  - De rest van het artikel gaat daar eigenlijk minder over…
  2. Wat is volgens hoogleraar het probleem: lokale democratie is alleen voor deel van samenleving (hoogopgeleid etc), ook bij bestuurlijke vernieuwing betrek je niet iedereen en staat groot deel aan de kant.
  3. Oplossing: invoering van opkomstplicht, dat zorgt ervoor dat meer mensen naar stembus gaan.

  Vragen die bij mij opkomen:

  In het stuk lijkt een probleemanalyse te worden gemaakt: groepen burgers staan aan de kant en doen niet mee aan democratie. Belangrijkste vraag die bij mij opkomt: in hoeverre past de voorgestelde oplossing bij het probleem.
  - Interessant is – denk ik – om dan in te gaan op de vraag ‘waarom doen ze niet mee?’, verdieping van het probleem en de achterliggende oorzaken: Waarom komt niet iedereen uit zichzelf in actie voor de democratie? Waarom blijven sommige groepen thuis als er verkiezingen zijn, als er participatietrajecten worden opgestart, als ze kunnen meepraten?
  Achterliggend: Er is veel onderzoek gedaan naar vertrouwen van burgers in politiek, overheid en rechterlijke macht. Een deel van de mensen die niet stemmen zijn hun vertrouwen kwijt in ‘de overheid’ of ‘de politiek’ (bijvoorbeeld burgermonitor SCP).
  - Pas als dat scherper is, kun je passende oplossingen bedenken (zoals de vraag: hoe kun je wel alle groepen mensen aan democratie laten deelnemen?)
  - Het invoeren van opkomstplicht haalt wel meer mensen naar stembus, maar zorgt dat ervoor dat ze daadwerkelijk deelnemen aan de democratie? In hoeverre voelen zij zich dan wel gehoord en gezien en herkennen zij hun eigen zorgen?
  - En onderliggend natuurlijk de veronderstelling dat het voor democratie noodzakelijk is dat iedereen stemt?

Toegestaande tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: